max

Return the maximum value.

Usage

var max = require( '@stdlib/fastmath/special/max' );

max( x, y )

Returns the maximum value.

var v = max( 4.2, 3.14 );
// returns 4.2

Notes

 • The implementation ignores the sign of 0.

  var v = max( +0.0, -0.0 );
  // returns -0.0
  
  v = max( -0.0, +0.0 );
  // returns +0.0
  
 • The implementation does not check for NaN arguments.

  var v = max( 3.14, NaN );
  // returns NaN
  
  v = max( NaN, 3.14 );
  // returns 3.14
  

Examples

var minstd = require( '@stdlib/random/base/minstd-shuffle' );
var max = require( '@stdlib/fastmath/special/max' );

var x;
var y;
var v;
var i;

for ( i = 0; i < 100; i++ ) {
  x = minstd();
  y = minstd();
  v = max( x, y );
  console.log( 'max(%d,%d) = %d', x, y, v );
}