Min Safe Integer

Minimum safe double-precision floating-point integer.

Usage

var FLOAT64_MIN_SAFE_INTEGER = require( '@stdlib/constants/math/float64-min-safe-integer' );

FLOAT64_MIN_SAFE_INTEGER

The minimum safe double-precision floating-point integer.

var bool = ( FLOAT64_MIN_SAFE_INTEGER === -9007199254740991 );
// returns true

Examples

var randu = require( '@stdlib/random/base/randu' );
var round = require( '@stdlib/math/base/special/round' );
var pow = require( '@stdlib/math/base/special/pow' );
var FLOAT64_MIN_SAFE_INTEGER = require( '@stdlib/constants/math/float64-min-safe-integer' );

var min;
var x;
var i;

min = -pow( 2.0, 55 );
for ( i = 0; i < 100; i++ ) {
  x = round( randu() * min );
  if ( x < FLOAT64_MIN_SAFE_INTEGER ) {
    console.log( 'Unsafe: %d', x );
  } else {
    console.log( 'Safe: %d', x );
  }
}