Maximum Typed Array Length

Maximum length for a typed array.

Usage

var MAX_TYPED_ARRAY_LENGTH = require( '@stdlib/constants/array/max-typed-array-length' );

MAX_TYPED_ARRAY_LENGTH

Maximum length for a typed array.

var len = MAX_TYPED_ARRAY_LENGTH;
// returns 9007199254740991

Examples

var ctors = require( '@stdlib/array/ctors' );
var MAX_TYPED_ARRAY_LENGTH = require( '@stdlib/constants/array/max-typed-array-length' );

function fill( dtype, len, value ) {
  var ctor;
  var arr;
  var i;
  if ( len > MAX_TYPED_ARRAY_LENGTH ) {
    throw new RangeError( 'invalid input argument. The maximum length for a typed array is '+MAX_TYPED_ARRAY_LENGTH+'.' );
  }
  ctor = ctors( dtype );
  arr = new ctor( len );
  for ( i = 0; i < len; i++ ) {
    arr[ i ] = value;
  }
  return arr;
}

var arr = fill( 'float64', 10, 3.14 );
console.log( arr );

try {
  arr = fill( 'float64', 1e300, 3.14 );
} catch ( err ) {
  console.error( err.message );
}